Raben logo
csm_SBTi_KV-_CO2_media_www_59d1a4ff94.jpg

Raben pievienojas uzņēmumiem, kas ir noteikuši zinātniski pārbaudītus dekarbonizācijas mērķus

2022.09.08
Raben Grupa pievienojās starptautiskajai Zinātnē balstīto mērķu iniciatīvai (Science Based Targets initiative – SBTi) un ir noteikusi dekarbonizācijas mērķus tuvākajai nākotnei. Visbeidzot to apstiprināja SBTi eksperti, kas skaidri pierāda, ka CO2 samazināšanas ceļš, ko noteica Raben Grupa, atbilst zinātnes atziņām un sniedz reālistisku atbalstu globālās sasilšanas noturēšanai zem 2⁰C, salīdzinot ar pirmsrūpniecības laikmetu.

SBTi ir starptautiska organizācija, kas ļauj uzņēmumiem noteikt ambiciozus emisiju samazināšanas mērķus, kas atbilst pēdējām klimata zinātnes atziņām. Tā fokusējas uz to, lai uzņēmumi visā pasaulē ātrāk samazinātu emisijas uz pusi līdz 2030. gadam un sasniegtu nulles līmeņa emisijas līdz 2050. gadam. SBTi veido sadarbība starp CDP, Apvienoto Nāciju iniciatīvu “Global Compact”, Pasaules resursu institūtu (WRI) un Pasaules dabas fondu (WWF).

Vidējās pasaules temperatūras pieauguma noturēšana zem 2⁰C ir globāls mērķis, kuru sasniedzot, tiks apturētas klimata izmaiņas. Nespēja atbilstoši rīkoties klimata jautājumā ir viens no nākamās desmitgades nopietnākajiem globālajiem riskiem, kas ir identificēts Pasaules Ekonomikas foruma Globālā riska pārskatā. Vienlaikus, ņemot vērā pašreizējo ambīciju līmeni, kas ir izteikts globālajās klimata politikās, kas tika pieņemtas līdz 2020. gada beigām, mēs jau varam sagaidīt vidējo globālās temperatūras pieaugumu par apmēram 3°C, salīdzinot ar pirmsrūpniecības laiku (sk. Starpvaldību klimatu izmaiņu komisijas pārskatu). Mums tas nozīmē neatliekamu vajadzību un vienlaikus pēdējo brīdi visām organizācijām, ieskaitot biznesa pārstāvjus, iesaistīties cīņā par atmosfēras izmešu samazināšanu un klimata izmaiņu apturēšanu.

Pievienoties uzņēmumu grupai, kas ir noteikusi zinātnē balstītos samazināšanas mērķus, ir ne tikai gods, bet arī milzīga apņemšanās. Es domāju, ka mēs visi, bet īpaši uzņēmumi, esam atbildīgi par mūsu planētas nākotni. Nosakot mērķus un pārbaudot tos pie SBTi ekspertiem, mēs nepārtraukti cenšamies samazināt ietekmi, ko atstājam uz apkārtējo vidi, un mēs plānojam ievērot Parīzes nolīgumā noteiktos principus, lai cīnītos pret klimata izmaiņām – tā Evalds Rabens, Raben Grupas izpilddirektors

2022. gadā, tieši pēc Starpvaldību klimata izmaiņu komisijas pārskata publicēšanas, uzņēmums noteica jaunus un ambiciozākus mērķus, kas ietver emisiju samazināšanu visā vērtību veidošanas ķēdē. Fakts, ka SBTi apstiprināja mērķus, apstiprina, ka tie atbilst 2015. gadā Parīzes nolīgumā noteiktajiem klimata mērķiem – panākt, lai globālās temperatūras pieaugums nepārsniedz  2⁰C.

Samazināšanas līmeņa noteikšana, pamatojoties uz SBTi metodoloģiju, ir tikai sākums. Lai pilnībā sasniegtu mūsu mērķus, ir nepieciešams, lai iesaistāmies ne tikai mēs, bet arī visi partneri mūsu piegāžu ķēdē. Bez sadarbības un dialoga, kas balstītos vērtību kopienā, globālo mērķu un vienošanās sasniegšana nebūs iespējama, skaidro Evelīna Jablonska-Grižeņa, Ilgtspējīgas attīstības vadītāja.

Raben Grupas jaunie mērķi tuvākajai nākotnei ir 1. un 2. grupu emisiju samazināšana par 38.7% līdz 2030. gadam (salīdzinot ar emisiju līmeni 2020. gadā). Tas nozīmē emisiju samazināšanu no pārvadājumiem, ko veic Raben Grupas pašu autoparks, un emisiju, kas attiecas uz  ēku un noliktavu infrastruktūras uzturēšanu, samazināšanu. Papildus tam, nolūkā sasniegt Parīzes nolīguma mērķi, Raben Grupa ir apņēmusies līdz 2026. gadam iesaistīt savus regulāros pārvadātājus, kuri kopā ir atbildīgi par 77% 3. grupas emisiju, klimata pasākumos un noteikt viņiem zinātnē balstītos emisiju samazināšanas mērķus.

Mērķu noteikšanai bija nepieciešama kompleksa pieeja un biznesa operāciju un to ietekmes uz klimatu detalizēta analīze.  Raben Grupu šajā procesā atbalstīja Deloitte.

SBTi pašlaik pievienojas uzņēmumi, kas apzinās vajadzību rīkoties tagad un saprot, cik svarīga ir kompleksa pieeja jautājumā par viņu pašu emisiju samazināšanu, ieskaitot visa piegāžu tīkla iesaisti. Ambiciozas dekarbonizācijas stratēģijas, kas balstās zinātnē, attīstība prasa vairāku iekšējo ieinteresēto personu iesaisti, un bieži vien  procesā tiek nodefinēti mērķi, kurus nav viegli sasniegt, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģisko attīstību, tā Tomašs Gašinskis, Deloitte ilgtspējīgas attīstības komandas direktors, vadošais konsultants klimata izmaiņu un ESG risku jautājumos, Deloitte.