Raben logo
csm_infromation_security_banner_f9a0d159e3.jpg your-partner-in-logistics

Informācijas drošība

Mums rūp jūsu dati

csm_Raben_security_08dd0ac157.jpg

Informācijas drošība

Mēs apzināmies, ka pašlaik atbilstoša aizsardzība ir jāpiemēro ne tikai cilvēku veselībai un dzīvībai, dabas resursiem, bet arī informācijai, kas ir ļoti vērtīga jebkuram biznesam. Mēs saprotam, ka informācijas drošība nodrošina ne tikai atbilstošu konfidencialitāti, bet arī piekļuvi un integritāti.


Šis process prasa pastāvīgu uzraudzību un uzlabošanu, ko mēs turpinām, izstrādājot informācijas drošības sistēmu, kuras pamatā ir ISO 207001 vadlīnijas.


Mēs uzskatām, ka tiek ievērotas visas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. un Direktīvas 95/46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) atcelšana mums ir viens no vissvarīgākajiem informācijas drošības pārvaldības sistēmas mērķiem.

csm_Raben_BCM-min_ca3c180d12.jpeg

Apkopotos datus mēs apstrādājam tikai tiem mērķiem, kuriem tie mums tika piegādāti. Mēs ievērojam savus informācijas pienākumus, vācot šādus datus, jo īpaši attiecībā uz informāciju, kādā veidā un cik ilgi tie būs procesi un kas ir to saņēmējs.

Pateicoties tam, jūs varat būt drošs, ka:

  • konfidenciāliem datiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas,
  • attiecīgajām personām ir pieejama nepieciešamā informācija, kas garantē īsu sagatavošanās laiku,
  • mēs rūpējamies par izmantoto datu kvalitāti, pilnīgumu un pareizību, kas galu galā ļauj mums samazināt kļūdu risku.

Saņēmēja zona

Datu administrēšanas un apstrādes principi

Sazināties

Datu aizsardzības kontaktpersona

+371 6 738 29 11

latvia.info@raben-group.com