Raben logo
csm_Raben_SHE_banner_min_165c25d312.jpg your-partner-in-logistics

Drošības kultūra

Drošība, Veselība un Vide programma

Служител на Raben

SHE drošības kultūra

Raben Group ikdiena un veselība nav apspriežamas vērtības. Tāpēc mēs pārliecināmies, ka mūsu organizācijā drošība ir ikdienas prakse, kas tiek piemērota katram procesam un visur.

  • Mēs esam ieviesuši uzvedības vadības programmu, jo mēs apzināmies, ka negadījumus izraisa cilvēku bīstamas darbības.
  • Organizācijas augstākā vadība  piedalās SHE pasākumos, motivē darbiniekus, nosaka standartus un aktīvi piedalās SHE programmas izstrādē.
  • SHE programmas ietvaros mēs pastāvīgi paaugstinām visu Raben procesos iesaistīto personu izpratni par riskiem un preventīvajiem pasākumiem.
  • Mēs dalāmies ar savām zināšanām par šo jomu gan savā organizācijā, gan ārpus tās.
Mūsu dzīvības saglābšanas noteikumi

SAFETY_GOLDEN_RULES_Raben_Latvia.pdf

Lejupielāde
Mūsu dzīvības saglābšanas noteikumi
Item 1 of 1
csm_Raben_koniczyna_65305c7dec.jpg

Apkārtējās vides aizsardzība


Ekoloģija spēlē svarīgu lomu mūsu darbībā. Mēs darām visu iespējamo, lai atstātu pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs taupām dabas resursus, kā arī mērām un samazinām siltumnīcefekta gāzu emisijas un ziņojam par tām, lai kādu dienu nodotu nākotnes paaudzēm vislabāko pasaules versiju.

  • Mēs mudinām ikvienu izvēlēties tādus ikdienas paradumus, kas ir draudzīgi apkārtējai videi,
  • Mēs taupām resursus, izmantojot risinājumus, kuriem nav nepieciešams papīrs, un elektroniskos rēķinus,
  • Mēs piedāvājam sertificētus instrumentus, lai izmērītu ietekmi uz apkārtējo vidi, piemēram, CO2 kalkulatoru, kas nodrošina ticamus  siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumus un ļauj rūpīgi plānot to samazināšanas mērķus, 
  • Mēs veicam ieguldījumus mūsdienīgā autoparkā un daudzos citos projektos.