Raben Group Rumānijā

Printēt | Lejupielādēt kā PDF

Pēc IKP rādītājiem Rumānija ieņem 49. vietu pasaulē. Tā ir tranzīta valsts uz Balkāniem, Turciju un Ziemeļāfriku. Pēc Latvija statistikas datiem 2015. gadā kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Rumāniju bija 53,8 milj. EUR, kas ierindoja Rumāniju 42. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Rumāniju bija 31,3 milj. EUR, kas veido 0,2 % no Latvi jas kopējā eksporta , savukārt preču un pakalpojumu imports – 22,5 milj. EUR, kas veido 0,2% no Latvijas importa. (1)

2016. gada jūnijā Raben Group atvēra pirmo uzņēmumu Rumānijā – depo Aradā un Bukarestē. Lēmums paplašināt tirgu dabiski izrietēja no uzņēmuma galvenā uzdevuma – sniegt saviem Klientiem konkurences priekšrocības.

"Tirdzniecības apmaiņa ar Rumāniju katru gadu uzlabojas. Mēs redzam, ka daudzi no mūsu Klientiem, arī tepat Latvijā, iegulda Rumānijā. Mēs vēlamies būt kopā ar saviem Klientiem un atbalstīt viņu biznesu un attīstību. Mēs arī vēlamies dalīties ar globālo zinātību un vairāk nekā 85 gadu ilgo pieredzi ar vietējiem ražotājiem, kas viņiem ļautu izveidot noturīgas pozīcijas kā vietējā, tā Eiropas mēroga tirgū. Mēs uzskatām, ka mūsu attīstības tīkls, kurā darbojas vairāk nekā 130 filiāles 10 Eiropas valstīs, un uzticamie, pārbaudītie IT risinājumi ļoti palīdzēs sasniegt izvirzīto mērķi,” komentē Valentīns Storojs, Raben Logistics Romania rīkotājdirektors.

Galvenās preces, kas tiek eksportētas no Latvijas uz Rumāniju:

 • Mašīnas, mehānismi; elektriskās iekārtas (52% no eksporta)
 • Koksne un tās izstrādājumi (9 %)
 • Ķīmiskās rūpniecības produkcija (8%)
 • Pārtikas rūpniecības produkti  (5%)
 • Būvmateriāli (4%)
 • Dažādas rūpniecības preces (3%) (1)

Galvenās importa preces no Rumānijas:

 • Mašīnas, mehānismi; elektriskās iekārtas (31% no importa)
 • Ķīmiskās rūpniecības produkcija (11%)
 • Koksne un tās izstrādājumi (8%)
 • Tekstilizstrādājumi (5%)
 • Metāli un to izstrādājumi  (5%)
 • Transporta līdzekļi (3%) (1)

(1) http://eksports.liaa.gov.lv/files/liaa_export/attachments/2016.04_lv_rumanija_ekon_sad.pdf

27.06.2016
Aplikācija
RABENITY

Ātrie kontakti
Raben Latvia SIA +371 (6) 738 29 11E-PASTS