CSR misija, vīzija, vērtības

Jūs esat laipni aicināti lasīt par vērtībām, kas vada mūsu uzņēmējdarbības atbildību

Vide

Mēs apzināmies savu ietekmi uz dabisko vidi un vēlamies, lai tā būtu pozitīva. Mums ļoti rūp ekoloģija.

Tirgus

Sekojot savam KSA redzējumam, vēlamies noteikt savas nozares virzību, pievienojot papildu vērtību ar ilgtspējīgu risinājumu.

Sabiedrības

Mēs darbojamies atvērtā sociālajā telpā. Mūs vada Miltona Frīdmana atziņa, ka „uzņēmums var turpināt savu darbību, kamēr vien sabiedrība saredz tā nepieciešamību ”.

Darbinieki

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir dialogs. Mēs vēlamies tajā iesaistīt darbiniekus ar nolūku ietekmēt uzņēmuma vidi, kas veido viņu individuālo pasaulīti.

SHE

Raben Group īstenotais DVV projekts ir programma, kuras mērķis ir veidot augstu drošības kultūru mūsu darbinieku un apakšuzņēmēju vidū.

Kvalitātes politika

Raben grupa galvenokārt koncentrējās uz sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Biznesa nepārtrauktības pārvaldība

Procesa termiņi iedrošina mūs īstenot biznesa nepārtrauktības pārvaldību.

Riska menedžments

Novērojot lielo vides mainību, mēs esam ieviesuši visaptverošu riska pārvaldības sistēmu.

Informācijas drošības sistēma

Mēs apzināmies, ka informācijas drošības garantēšana ir process, kas ietver uzraudzību un pastāvīgus uzlabojumus.

CSR News

Brīvprātīgo dienests

Programmas ieguvums ir to darbinieku zināšanas un pieredze, kuri strādā mūsu apkārtējās vides labā.

Ziņošana par pārkāpumiem

Ja esat bijis liecinieks vai esiet piedzīvojis uzvedību, kas neatbilst tiesību aktiem vai ētiskajiem noteikumiem, lūdzu, paziņojiet mums šeit.

Ātrie kontakti
Raben Latvia SIA +371 (6) 738 29 11E-PASTS
Jaunākās ziņas
KSA jaunumi